Porovnání analogových a IP kamerových systémů


Analogové kamerové systémy

V analogových kamerových systémech je nutné dle požadovaného rozsahu přenosu informací správně navrhnout a instalovat kabeláž.  Záleží na tom, jaké všechny informace jsou z kamery přenášeny a zda je kamera ovládána uživatelem (videosignál, popř. audiosignál při přenosu zvuku, napájení kamery, popř. venkovního krytu, ovládání PTZ - otáčení, naklánění kamery, ZOOM - přiblížení obrazu). Dle těchto kritérií musí být zajištěna instalace dostatečného množství kabeláže od uzlu kamerového systému ke každé kameře.  Náklady na kabeláž bývají často významnou finanční položkou celého kamerového systému. 

IP kamerové systémy

V IP kamerových systémech je také potřeba správně navrhnout a realizovat kabeláž ke kamerám, ale řešení je většinou mnohem snažší a méně nákladné. IP kamery jsou totiž připojeny jedním Ethernet rozhraním RJ 45, které se běžně využívá v počítačových sítích (LAN). Po jednom Ethernet kabelu lze přenášet všechny informace (audio, video, konfigurace, ovládání PTZ, ...) i napájení (PoE) současně.  Ve spoustě instalací lze využít stávající sítě, případně je pouze částečně přizpůsobena. Navíc lze s velice nízkými náklady přenášet signál a ovládání i bezdrátově. Tímto značně klesají finanční náklady. 

Při rozhodování, zda instalovat analogový či IP kamerový systém, je velice podstatným parametrem rozlišení kamery. Rozlišení kamery a výběr vhodného objektivu rozhoduje o správném vyobrazení zájmového prostoru, počtu potřebných kamer a pochopitelně o ceně celého řešení. IP kamery umožňují díky megapixelovému rozlišení mnohem větší rozlišení a záběr a tímto plně nahradí i několik analogových kamer.

Když záleží na každém detailu

detail

Kamera s megapixelovým rozlišením nabízí nejméně třikrát lepší rozlišení než analogová CCTV kamera. Všechno vyjadřuje nesporný fakt: megapixel přináší vyšší rozlišení. Vyšší rozlišení přináší více detailů.

Více detailů přináší lepší možnost identifikace.

Stejný počet kamer a zároveň větší  pokrytí

megapixel

Megapixelové síťové kamery doká­žou při stejném počtu pixelů na ob­last pokrýt větší prostory, než síťové kamery s menším rozlišením. Pokud například monitorovaný prostor do­kážou dobře pokrýt čtyři ne-mega-pixelové kamery, jedna síťová ka­mera s rozlišením 2 megapixely pokryje ještě větší oblast, a nedojde přitom k žádnému zhoršení rozliše­ní obrazu.

Zde je jednoduché porovnání rozlišení a poměrů stran IP a CCTV kamer

porovnání