Ochrana objektů

Celková ochrana vašeho majetku za cenu jediného šálku kávy denně !


Většinou si pořizujeme alarm proto, abychom ochránili svůj majetek a okamžitě zjistili,pokud by se k nám někdo dobýval. Aby spolehlivě fungoval, musí jej namontovat profesionál. Samotný alarm ale pouze ohlásí poplach. Vzniklý požár, unikající plyn, dobývající se zloděje nebo tekoucí vodu přitom musí někdo fyzicky uhasit či zastavit.I když jste zrovna na služební cestě nebo na dovolené. Ne každý si bohužel uvědomuje, že i ten nejkvalitnější alarm se bez trvalého dohledu a možnosti vyslat profesionální zásah dá přirovnat ke stříkačce bez hasiče. Cena za trvalý dohled je přitom jen zlomkem ceny za samotný alarm. JABLOTRON vám proto jako jediný na českém trhu nabízí CELKOVOU OCHRANU. Ta se skládá ze čtyř kroků vedoucích k vytvoření spolehlivého kruhu bezpečí kolem vašeho domova nebo podnikání: kvalitní alarm, montáž certifikovaným technikem, nepřetržitý dohled a zásah při poplachu. 

 

banner

 

S montáží alarmu JABLOTRON dostáváte automaticky dotaci na 3 měsíce CELKOVÉ OCHRANY zdarma. Zcela bez závazku se tak můžete přesvědčit, co znamená pocit skutečného bezpečí ...

Navíc je součástí pojištění proti selhání či překonání alarmu do výše 5 milionů zdarma.

Nabídka ochrany Vašeho domova alarmy JABLOTRON s Bezpečnostní SIM

Jakou hodnotu má bezpečí vaší rodiny? Rádi Vám připravíme cenovou nabídku na ochranu Vašeho domova, firmy nebo jiného objektu. Ceny již od 480 Kč vč. DPH/měsíc.
 

Popis

Celková ochrana

Běžná ochrana

Základní ochrana

bezplatný výjezd AZS* ano ne ne
bezplatná zvýšená kontrola objektu v době dovolené (patrola) ano ne ne
bezplatný výjezd AZS* při havárii vody, plynu, výpadku el. proudu apod. ano ne ne
bezplatné testování výjezdu AZS* každých 12 měsíců ano ne ne
zvýšené pojištění škody do výše 5 mil. Kč v případě selhání nebo překonání alarmu ano ne ne
namátková kontrola AZS* vnější bezpečnosti objektu ano ne ne
kontrola AZS* vnitřních prostorů objektu při poplachu ano ano ne
asistence tísňové linky při zdravotních obtížích ano ano ne
výjezd AZS* pro otevření zabouchnutých dveří ano ano ne
dovezení náhradních klíčů od vozu v rámci ČR ano ano ne
upozornění na vypnutý alarm, pokud není v objektu zaznamenán pohyb déle než 1 den ano ano ne
asistence tísňové linky při ztrátě platební karty ano ano ne
v tísni přivolání AZS* tichým tísňovým signálem ano ano ano
trvalé monitorování funkčnosti alarmu BC ano ano ano
zaílání SMS o příchodu a odchodu dětí a jiných členů rodiny ano ano ano
přístup do Internetové samoobsluhy umožňující dálkovou kontrolu alarmu a jeho ovládání ano ano ano
rozšíření záruky na 7 let bezplatných oprav alarmu v sevisním středisku Jablotronu ano ano ano
okamžité informování kontaktní osoby při poplachu ano ano ano
odvolání výjezdu AZS* pokud byl vyvolán nedopatřením (kromě tísňového) ano ano ano
nepřetržitý monitoring funkčnosti systému ano ano ano
komunikační poplatky bezpečnostní SIM použité v alarmu ano ano ano
výjezd AZS* při poplachu nebo vyžádání ano ano ano

 * asistenční zásahová služba


CENÍK OCHRANY VAŠEHO MAJETKU:

OCHRANA KOMERČNÍCH PROSTORŮ se zásahem

firma

OCHRANA VAŠEHO DOMOVA se zásahem

rodina