JABLOTRON 100 - sběrnicové prvky

Klávesnice a přístupové moduly

 

JA-112E Sběrnicový přístupový modul RFID

  JA-112E je přístupový modul s RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému JA-100. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.

JA-113E Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a RFID

  JA-113E je přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.

JA-114E Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID

  JA-114E je přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.

JA-192E Ovládací segment přístupových modulů

  JA-192E je ovládací segment pro přístupové moduly JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E a JA-154E.

JA-122E Sběrnicová venkovní čtečka RFID

  Čtečku bezdotykových čipů lze použít k aktivaci PG výstupu a tím např. k ovládání přístupu (dveřního zámku). Disponuje pouze čtecí plochou a optickou signalizací stavu.

JA-123E Sběrnicová venkovní klávesnice se čtečkou RFID

  Klávesnici se čtečkou bezdotykových čipů lze použít k aktivaci PG výstupu a tím např. k ovládání přístupu (dveřního zámku) nebo k ovládání zabezpečovacího systému.

JA-112J Sběrnicové tísňové nebo ovládací nástěnné tlačítko

  Sběrnicové nástěnné tlačítko je určeno k vyvolání tísňového poplachu nebo k ovládání PG výstupů.

JA-111H-AD TRB Sběrnicový modul ovládání systému

  Instaluje se do externího ovládacího zařízení (s kontaktními nebo pulzními výstupy) a poskytuje pro něj napájení. Modul má stavovou reakci (hlásí aktivaci i zklidnění). Modulem nelze ovládat programovatelné výstupy PG.

JA-121T Sběrnicové rozhraní RS-485

  Univerzální převodník na RS-485 pro jiné systémy. Zprostředkovává převod ze sběrnice systému JABLOTRON 100 do sériové linky RS-485 a zpět. Použití například pro spojení s inteligentním domem - např. LOXONE. Obsahuje obvody galvanického oddělení dimenzované na zkušební napětí 4kV. Data jsou posílána při změně stavu nebo na vyžádání. V pasivním módu jsou všechna data posílána pouze na vyžádání.
 

Detektory

     

JA-111P-WW Sběrnicový PIR detektor pohybu v moderním designu

  Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Jeho garantované detekční pokrytí je 90° / 12 m. Výrobek je výsledkem velmi vysokých kvalitativních a designových cílů a svým tvarem esteticky zapadnou i do luxusního interiéru. Kromě standardního umístění v rohu místnosti je možná montáž na plochu stěny do estetického rámečku JA-193PL, kdy je detektor částečně zapuštěn a elegantně splývá se stěnou. Pro speciální aplikace, jakými jsou například montáž na strop či nakloněný úhel záběru, poslouží kloubový držák JA-191PL.

JA-111P-WG Sběrnicový PIR detektor pohybu v moderním designu

  Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Jeho garantované detekční pokrytí je 90° / 12 m a ve variantě s šedou čočkou jeho odolnost vůči bílému světlu výrazně převyšuje nad předepsané hodnoty normy. Odolnost vůči bílému světlu pomáhá redukovat falešné poplachy způsobené osvětlením vozů skrze okna, bleskem či reflexními předměty.

JA-110P Sběrnicový PIR detektor pohybu

  JA-110P je sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.

JA-120PC (90°) Sběrnicový PIR detektor pohybu s kamerou

  JA-120PC je pohybový PIR detektor s vestavěným kamerovým modulem. Umožňuje detekovat pohyb ve střeženém prostoru včetně vizuálního potvrzení poplachu. Možnost pořízení snímku na vyžádání, úhel záběru kamery: 90°.

JA-120PC Sběrnicový PIR detektor pohybu s kamerou

  JA-120PC je pohybový PIR detektor s vestavěným kamerovým modulem. Umožňuje detekovat pohyb ve střeženém prostoru včetně vizuálního potvrzení poplachu. Možnost pořízení snímku na vyžádání.

JA-120PB Sběrnicový detektor pohybu osob a rozbití skla

  Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov a k detekci rozbití skleněných ploch tvořících plášť budov. Obsahuje dva nezávislé detektory.

JA-120PW Sběrnicový duální PIR a MW detektor pohybu

  Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Díky kombinaci PIR a mikrovlnné detekce (MW) je detektor vysoce odolný proti falešným poplachům. Při detekci je aktivován MW detektor, který potvrzuje předešlou aktivaci PIR.

JA-110B Sběrnicový akustický detektor rozbití skla

  Sběrnicový detektor rozbití skla JA-110B rozpoznává rozbíjení skleněných výplní dveří a oken. Detekce je založena na dualní technologii (detekce změny tlaku vzduchu provázené charakteristickým zvukem rozbíjení skla).

JA-111M Sběrnicový magnetický detektor otevření

  Detekuje otevření dveří či oken. S ústřednou komunikuje po sběrnici. Má sabotážní ochranu krytu, která se aktivuje po otevření krytu. K aktivaci senzoru dochází po oddálení permanentního magnetu od senzoru.

JA-111MB Sběrnicový magnetický detektor otevření - hnědý

  Detekuje otevření dveří či oken. S ústřednou komunikuje po sběrnici. Má sabotážní ochranu krytu, která se aktivuje po otevření krytu. K aktivaci senzoru dochází po oddálení permanentního magnetu od senzoru.

JA-110M Sběrnicový modul připojení magnetického detektoru dvouvstupový

  Sběrnicový modul JA-110M slouží k připojení magnetického detektoru otevírání dveří a oken.Obsahuje dva nezávislé programovatelné vstupy NC/NO nebo vyvažované rezistorem.

JA-118M Sběrnicový modul připojení magnetických detektorů

  Modul umožňuje přiřazení až 8 magnetických kontaktů. Instaluje se do víceúčelové montážní krabice JA-190PL (nebo do univerzální montážní krabice typu KU-68 a pod.).

JA-111SH Sběrnicový detektor otřesu nebo náklonu

  Má dva režimy činnosti. Režim detekce otřesů (vibrací) dveří, oken, lehkých příček apod. může indikovat pokus o jejich překonání. Režim detekce náklonu může indikovat manipulaci s předmětem, se kterým je detektor pevně spojen.

JA-110ST Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty

    Sběrnicový detektor požáru JA-110ST (optická a teplotní detekce) detekuje požár v obytných a komerčních budovách. Umožňuje nastavení detekce: optická a teplotní, optická nebo teplotní, pouze optická nebo pouze teplotní.

JA-111ST Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénkou

  Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je napájen ze sběrnice ústředny (ČSN EN 54-7; ČSN EN 54-5).

JA-110F Sběrnicový záplavový detektor

    Detektor slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna apod.) vodou. Tuto informaci přenáší do zabezpečovací ústředny po sběrnici.

JA-111TH Sběrnicový detektor teploty

  Detektor průběžně monitoruje a odesílá informace o teplotě na webovou Samoobsluhu Jablotronu, kde je dostupné grafické zobrazení za vybrané období. Možnost nastavení SMS notifikace při podtečení a překročení nastavených mezních hodnot teploty.

JA-110TP Sběrnicový pokojový termostat

  Slouží k měření a řízení pokojové teploty. Termostat rozšiřuje možnosti systému JABLOTRON 100 v oblasti domácí automatizace jednoduché zónové regulace. Ke spínání topení se používá standardních programovatelných výstupů ústředny.
Možnost automatického přepnutí na ekonomickou teplotu při zajištění, možnost dálkového nastavení teploty z mobilní aplikace, režim týdenního kalendáře, možnost přepnutí na manuální nastavení teploty + možnost vypnutí v případě, že objekt má být jen temperován, blokování topení při otevřeném okně, report v případě přehřátí nebo zamrznutí, jednoduché ovládání kolečkem, graf historie teploty

GS-133 detektor hořlavých plynů - napájení 12 V ss

  Detektor <slouží k indikaci úniku výbušných plynů (zemní plyn, metan, propan, butan). Indikuje dvě úrovně koncentrace plynu. Napájení 12 V ss. Pro připojení do systému JABLOTRON 100 se používá modul JA-111H.

EI208DW autonomní detektor plynu CO s displejem

  Slouží k detekci plynu CO (oxid uhelnatý), a včasnému varování před nebezpečnými účinky tohoto plynu na lidské zdraví. Detektor je certifikován pro instalace v interiérech budov, karavanech a lodích. Indikace opticky signálkou a také na displeji.

EI208W autonomní detektor plynu CO

  Slouží k detekci plynu CO (oxid uhelnatý), a včasnému varování před nebezpečnými účinky tohoto plynu na lidské zdraví. Detektor je certifikován pro instalace v interiérech budov, karavanech a lodích. Indikace opticky signálkou.

JA-110G-CO Sběrnicový modul pro připojení CO detektoru Ei208W(D)

  Jedná se o zásuvný modul určený pro přímou zástavbu do autonomního detektoru CO Ei208W či Ei208DW, který umožňuje jeho sběrnicové připojení do systému JABLOTRON 100.

JA-111H TRB Sběrnicový modul připojení drátového detektoru

    Modul JA-111H TRB BUS slouží k připojení jakéhokoliv drátového detektoru k zabezpečovacímu systému JA-100. Modul komunikuje se sběrnicí ústředny a je z ní napájen. Je to vestavný modul, který lze namontovat do drátového detektoru.

JA-114HN Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů

  Je vhodný především pro rekonstrukce drátových alarmů, kdy se detektory zachovávají. Časté použití je i pro ovládání více spotřebičů pomocí PG výstupů. Pomocné napájení umožňuje dodat proud pro posilovací relé připojená k signálovému výstupu.

JA-116H Sběrnicový expandér – 16 vstupů

  Modul umožňuje napájení a přiřazení až 16 detektorů s kontaktními výstupy do sběrnice systému.
   

Sirény

   

JA-110A Sběrnicová siréna vnitřní

   Sběrnicová siréna pro vnitřní prostředí JA-110A je určena k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému.

JA-111A Sběrnicová siréna venkovní

  Venkovní sběrnicová siréna JA-111A je určena k akustické signalizaci poplachů a aktivace a deaktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému. Siréna komunikuje se sběrnicí ústředny a je z ní napájena. Kryty jsou dodávány ve variantách nerez nebo plast v bílé nebo šedé barvě:
 

Výstupní a indikační moduly

     

JA-110C Sběrnicová fotoverifikační kamera

  Základní vlastností je pořízení jednoho statického snímku hlídaného prostoru a jeho odeslání do ústředny systému JABLOTRON 100.

JA-110N Sběrnicový silový modul výstupů PG

  Silový modul výstupů PG JA-110N nabízí spínací výstupní relé (16 A) s nastavením NO nebo NC. Příslušný výstup PG je nastavený DIP switchem (obsluhuje jeden z výstupů PG 1 - 32).

JA-110N-DIN Sběrnicový silový modul výstupů PG-DIN

  Modul je určen pro montáž na DIN lištu. Poskytuje přepínací kontakt výstupního silového relé. Může sloužit například k ovládání osvětlení, ventilátoru atd.. Relé je programovatelným výstupem ústředny.

JA-111N Sběrnicový signálový modul výstupů PG

  Signálový modul výstupů PG JA-111N obsahuje jedno spínací relé (2 A / 60 V DC) s nastavením NO nebo NC. Příslušný výstup PG je programovatelný DIP switch (obsluhuje jeden z výstupů PG 1 - 32).

JA-118N Sběrnicový osmikanálový výstupní modul

    Osmikanálový výstupní modul JA-118N poskytuje výstupy pro signalizaci zajištění až 8 sekcí, signalizaci IW/EW poplachů v 8 sekcích nebo stavu až 8 PG výstupů.

JA-120N Sběrnicový modul pro obsluhu elektrického zámku

    Modul JA-120N slouží pro napájení a ovládání elektromagnetických zámků a propouštěcích systémů ze sběrnice systému. Má instalovány akumulátory, které zajistí počáteční proudový impuls potřebný pro otevření el. zámků.

JA-110I Sběrnicový indikátor sekce nebo aktivace výstupu PG

    Indikátor JA-110I signalizuje zajištění sekce nebo aktivaci výstupu PG (1 - 32) rozsvícením červené LED kontrolky. Je přes sběrnici připojen k ústředně.

JA-111I Univerzální optický indikátor RGB

  Indikátor JA-111I signalizuje zajištění sekce nebo aktivaci výstupu PG (1 - 32) rozsvícením barevné LED kontrolky (červená, zelená, modrá a žlutá).
     

 

Více informací o alarmu JABLOTRON 100:
Novinka - JABLOTRON 100 MyJablotron Připojení na PCO GSM automatizace
ústředny a komunikátory sběrnicové prvky bezdrátové prvky aplikace pro Android a iOS na 3 měsíce zdarma signalizace a monitoring